„Historia Polski a patriotyzm”

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII do udziału w konkursie „Historia Polski a patriotyzm”

TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje zakres wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z dziejami Polski ze szczególną uwagą skupioną na
walce Polaków o odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz osób , które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Pytania konkursowe będą miały formę testu. Za każdą odpowiedź można uzyskać 1 punkt.

Termin konkursu – 26.11.2021r.

Regulamin konkursu

ZGODA RODZICÓW

Organizatorzy: p. Aneta Dams, p. Jacek Ogorzałek, p. Roman Denisiuk

Skip to content