W czwartek 7 października 2021 r. w murach naszej szkoły gościliśmy wyjątkowych gości, których  obecność związana była z rozbudową Przedszkola nr 86 w Lublinie. To bardzo ważna dla naszej szkolnej społeczności inwestycja, której realizacja przyczyni się do poprawy warunków lokalowych.

Wśród gości byli: Pan dr Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Pani Jadwiga Mach Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, Radna Rady Miasta Lublin, Pan Tadeusz Dziuba Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów, Pani Marzena Jonak Kierownik Referatu ds. Infrastruktury Komunalnej i Remontów oraz Pan Marcin Rzepa Inspektor Urzędu Miasta Lublin i Robert Bondys Kierownik robót.

Szkołę reprezentował Pan Lucjan Miciuk Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie wraz z paniami wicedyrektor: Panią Beatą Owczarek, Panią Anetą Dams oraz Panią Anną Czubak.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany myśli i spostrzeżeń na temat kształtu funkcjonowania szkoły, wszyscy goście jednogłośnie wyrazili nadzieję, iż dobudowa segmentu przedszkola wpłynie bardzo pozytywnie na podniesienie komfortu nauki. Już dziś uczymy się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku, która uczy kompetencji  potrzebnych we współczesnym świecie, w której wszystkim zależy na tym samym – wykształceniu mądrego i świadomego społeczeństwa. Wierzymy, że dzięki nadchodzącym zmianom może być tylko lepiej!

Aneta Dams

Wicedyrektor klas 1-3 SP

Skip to content