Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Przypominam najistotniejsze terminy, związane z aktualnymi etapami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:

  1. Publikacja list uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 22 lipca 2021 roku.
  2. Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 23 lipca 2021 r. od godz. 8.00 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.
  3. Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc nastąpi 2 sierpnia 2012 r.

Z poważaniem

Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor

Skip to content