Półkolonie Letnie 2021

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci klas I-III do udziału w letnim wypoczynku organizowanym przez Zespół Szkół nr 12 w Lublinie we współpracy z Urzędem Miasta Lublin (Wydział Zdrowia i Profilaktyki) w ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Półkolonie będą trwały od 5 do 16 lipca 2021 r. Zajęcia będą odbywały się w godz. 7.00-15.00 na terenie ZS nr 12 a także będą dwa wyjazdy autokarowe. Zaplanowano 2 posiłki (śniadanie i obiad). Dzieci będą podzielone na 9 grup po 15 osób.

W programie:

 1. Wycieczka do Dąbrówki (marsz na azymut, warsztaty robienia kalejdoskopów, warsztaty muzyczne, zabawy i gry na świeżym powietrzu, ognisko).
 2. Warsztaty chemiczne (doświadczenia).
 3. Warsztaty LEGO (programowanie).
 4. Warsztaty ze zwierzętami (wąż i surykatka).
 5. Warsztaty taneczne (instruktorzy klasy S).
 6. Zajęcia profilaktyczne „Spójrz inaczej”.
 7. Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu i na sali gimnastycznej.
 8. Wycieczka do stadniny koni (oprowadzanie na koniach, przejazd bryczką, piknik na świeżym powietrzu).
 9. Warsztaty z pierwszej pomocy.
 10. Mania Skakania.
 11. Warsztaty sensoplastyczne.
 12. Zumba/fitness (Cube Fitness- Sławin)
 13. Pokazy sztuk walki.

Organizatorzy zapewniają przestrzeganie wszelkich zasad i środków bezpieczeństwa w celu   zapobiegania COVID-19 wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów lub zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia, MEN oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Rodzice dzieci, uczestników półkolonii, zobowiązani będą do wyrażenia pisemnej zgody na uczestnictwo dziecka w wypoczynku w okresie zagrożenia epidemią (na spotkaniu organizacyjnym).

Rekrutacja:

Rekrutacja rozpocznie się w poniedziałek 14 czerwca 2021 od godz. 8.00 (proszę wcześniej nie wysyłać zgłoszeń, gdyż nie będą one rozpatrywane) i będzie trwała do 21 czerwca 2021 r. do godz. 20.00. Rodzice chcący zapisać dziecko na półkolonie drukują oraz czytelnie wypełniają załączoną kartę uczestnika (tylko i wyłącznie część II. wraz z podpisami obojga rodziców) i wysyłają skan pocztą elektroniczną na adres  marzanna.lebedziuk@zs12lublin.eu (w części dotyczącej szczepienia wpisujemy „według indywidualnego kalendarza szczepień”). Zakwalifikowanie dziecka nastąpi według kolejności zgłoszeń (prawidłowo wypełniony skan karty, oryginał zostanie odebrany na spotkaniu organizacyjnym). Pierwszeństwo w przyjęciu na półkolonie mają uczniowie ZS nr 12 oraz dzieci pracowników bezpośrednio zaangażowanych w pracę na rzecz półkolonii.

UWAGA Szanowni Państwo,
zgłoszenia dzieci na półkolonie letnie można wysyłać wraz z załącznikami także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.”

Koordynator: Marzanna Lebedziuk

Skip to content