Informacje dla rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym- DYŻUR WAKACYJNY

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole nr 86 w ZS12 pełni dyżur wakacyjny w miesiącu
sierpniu 2021.
Rodzice mogą zgłaszać dzieci na dyżur wakacyjny do dnia 21 maja 2021r.
Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do wicedyrektora Przedszkola nr 86 poprzez
dziennik elektroniczny przedszkola.

(Rodzice mają możliwość sprawdzić w zakładce
wysłane czy informacja została przekazana, datę i godzinę odczytania informacji przez
adresata).

Wzór karty zgłoszenia do skopiowania, wklejenia i uzupełnienia został zamieszczony w informacji na
stronie głównej ZS12

Dyrektor ZS12 po konsultacji z innymi dyrektorami Miasta Lublin wskaże Rodzicowi
placówkę dyżurującą w lipcu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA NR…. (1)

KARTA ZGŁOSZENIA DO PRZEDSZKOLA NR 86 W LUBLINIE (1)

Beata Owczarek
wicedyrektor Przedszkola nr 86

 

 

Skip to content