Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami), po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Lublin oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie zawieszam, w okresie od dnia 19 listopada 2020 r. do dnia 23 listopada 2020 r. włącznie, zajęcia grup przedszkolnych „Mrówki” oraz „Świerszcze” Przedszkola nr 86 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. Wszystkie pozostałe oddziały w całej placówce funkcjonują stacjonarnie, na dotychczasowych zasadach.

Uwaga!
     Rodzeństwo oraz Rodzice dzieci przebywających na kwarantannie nie objęci są kwarantanną, Rodzicom nie mogącym w tym czasie zapewnić swoim dzieciom opieki  przysługuje zasiłek opiekuńczy.

     W okresie zawieszenia zajęcia w wyżej wymienionych grupach przedszkolnych „Mrówki” oraz „Świerszcze” Przedszkola nr 86 wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493 ze zmianami).

mgr Lucjan Miciuk
Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

Skip to content