Lubelski Kurator Oświaty ustalił nowy terminarz eliminacji rejonowych i wojewódzkich, który załączono poniżej.

Do szkoły należy przyjść na 20 minut przed rozpoczęciem konkursu, zabierając legitymację szkolną i po zmianie wierzchniego ubrania skierować bezpośrednio na hol klas I-III (obok pokoju nauczycielskiego), zachowując następujące zasady bezpieczeństwa (odległość od innych uczniów i pracowników min. 1,5 metra, maseczka zasłaniająca usta i nos (po rozpoczęciu pracy z arkuszem konkursowym maseczkę będzie można zdjąć), własne przybory do pisania. Porządek wejścia do szkoły zgodny z ustaleniami obowiązującymi od początku roku szkolnego, uczniowie klas 4 – 8 wejście przy sali gimnastycznej „C”.

Przypominam, że do szkoły może przyjść jedynie uczeń zdrowy.

 

Życzę powodzenia!

Katarzyna Mazur-Saczuk

wicedyrektor

Skip to content