KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-8

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem przedstawionym na początku roku szkolnego odbędą się konsultacje dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów:
klas 4-6 w środę 21.10.2020 r.
klas 7-8 w czwartek 22.10.2020r.
Ze względów epidemicznych w tych dniach rodzice mogą kontaktować się z poszczególnymi wychowawcami klas poprzez platformę Teams w godz. 19.00 – 20.00. Aby omówić bieżące sprawy dydaktyczno-wychowawcze z pozostałymi nauczycielami, prosimy o kontakt  poprzez dziennik elektroniczny (wysyłając wiadomość) lub łącząc się przez profil ucznia z wybranym nauczycielem, który będzie zalogowany na platformie Teams

Dyrekcja

Skip to content