Półkolonie Letnie 2020

Szanowni Państwo,

w Zespole Szkół nr 12 w okresie wakacji 2020 r. będą organizowane Półkolonie Letnie 2020 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2020 roku, częściowo finansowanego z Urzędu Miasta (Wydział Zdrowia i Profilaktyki).

Półkolonie będą trwały od 6 lipca 2020 r. do 24 lipca 2020 r.

Zapisy będą tylko i wyłącznie na cały okres trwania półkolonii, czyli 3 tygodnie.

Zajęcia będą obejmowały różne formy aktywności: muzyczno-taneczne, plastyczne, sportowe, twórcze, animację czasu wolnego,  gry i zabawy integracyjne, praktyczną naukę zasad pierwszej pomocy. Zaplanowano dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad). Wszystkie zajęcia odbędą się na terenie Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.

Zaplanowano przyjęcie 60 dzieci, które zostaną podzielone na 5 grup (po 12 osób w każdej).

W trakcie rekrutacji na półkolonie w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę najmłodsze dzieci  z klas I – III, kryterium dochodowe (dochód netto za maj 2020) oraz ogólna sytuacja rodzinna dziecka.

Załączony wniosek należy wypełnić, podpisać, zeskanować lub wykonać czytelne zdjęcie oraz odesłać drogą elektroniczną na adres marzanna.lebedziuk@zs12lublin.eu do dnia 25 czerwca 2020 r. (czwartek). Rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji do godz. 19.00 dnia 26 czerwca 2020 r. za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Wnioski w formie oryginalnego podpisanego dokumentu będzie można złożyć na spotkaniu organizacyjnym.

Zgłoszenie na półkolonie letnie 2020

Marzanna Lebedziuk

Kierownik Półkolonii Letnich 2020

Program Półkolonii oraz ich organizacja są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia zawartymi w dokumencie: „Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku”.

Skip to content