Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Pierwszej Pomocy, PCK i Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Organizator:

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.

Patronat Honorowy:

Dyrektor szkoły -Pan mgr Lucjan Miciuk,

Polski Czerwony Krzyż Oddział w Lublinie

Partner konkursu:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Cele konkursu:

– promowanie zasad udzielania pierwszej pomocy wśród uczniów;

– wdrażanie do zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych;

– nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

– kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw, takich jak bezinteresowna pomoc, wolontariat.

Regulamin konkursu:

 • Przed rozpoczęciem konkursu proszę dokładnie przeczytać regulamin.
 • Na etapie międzyszkolnym rozwiązywany jest arkusz przygotowany przez organizatora konkursu.
 • W konkursie biorą udział uczniowie tworzący dwuosobową drużynę z danej szkoły.  
 • Przeznaczony jest on dla uczniów klas VII- VIII szkoły podstawowej.
 • Zakres sprawdzanej wiedzy:

* pierwsza pomoc przy zakrztuszeniu, oparzeniach, odmrożeniach, utracie przytomności, urazach aparatu ruchu, krwotokach,  masaż serca, sztuczne oddychanie;

* działanie i rola CPR;

* PCK- historia powstania, działalność.

 • Konkurs składa się z dwóch etapów – teoretycznych:

* etap pierwszy -szkolny – rozegrany w danej szkole, w wyniku, którego zostaje wyłoniona drużyna reprezentująca szkołę w drugim etapie,

* etap drugi – międzyszkolny- rozegrany w Zespole Szkół nr 12.

 • Od drużyn podczas trwania etapów wymagana jest  praca samodzielna.
 • Do następnego etapu przechodzi para z najwyższą ilością punktów z każdej szkoły.

*jeżeli dojdzie do remisu między parami z tej samej szkoły, nauczyciel prowadzący etap szkolny zadaje pytania dodatkowe ustnie i para, która pierwsza poda poprawną odpowiedź przechodzi do następnego etapu*

 •  Zgłoszenie pary, która przejdzie do następnego etapu konkursu powinno zostać przesłane do dnia 26 lutego 2019 roku na e-mail malgorzata.ostaszewicz@zs12lublin.eu
 • Etap międzyszkolny odbędzie się 01.03.2019 roku, godzina zostanie podana po przesłaniu zgłoszenia.
 • Zgłoszenia do Konkursu powinny być dostarczone za pomocą załączonego do Regulaminu formularza (załącznik nr 1).
 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego Regulaminu, zobowiązując się jednocześnie do niezwłocznego powiadomienia uczestniczących weń szkół o ewentualnych zmianach.
 •  Informacji na temat konkursu udzielają Koordynatorzy konkursu:

p. Małgorzata Ostaszewicz tel. 664702480,

p. Monika Domańska tel. 609633873.

Skip to content