W dniu 14.11.2018r. dzięki współpracy z fundacją Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas w naszej placówce został zrealizowany projektu ,,Cybernauci”. Celem warsztatów było  podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez młodzież klas 3 Gimnazjum, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. Ważnym aspektem szkolenia była kwestia świadomości i odpowiedzialności za działania podejmowane w sieci,  przy użyciu narzędzi elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem agresji elektronicznej- cyberprzemocy. Problem przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych, pomimo starań i działań podejmowanych przez nauczycieli, rodziców, opiekunów uczniów,  w oczywisty sposób dotyczy szkół. Coraz częściej „tradycyjne” konflikty rówieśnicze przenoszą się do sieci, a specyfika Internetu i telefonów komórkowych powoduje, że nawet pozornie błahe akty cyberprzemocy stanowią dla ich ofiar poważny problem. Czaty, komunikatory, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne (klasowe), serwisy SMS i MMS są wykorzystywane przez uczniów do wyśmiewania i poniżania innych osób poprzez m.in. publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zmodyfikowanych zdjęć, filmów. Charakterystyczna dla problemu szybkość rozpowszechniania materiałów kierowanych przeciwko ofierze oraz ich powszechna dostępność w sieci, a także ,,względna” anonimowość sprawcy, sprawiają, że jest to zjawisko szczególnie niebezpieczne, z którym ofiara często nie potrafi sobie sama poradzić.

 

Sylwia Kuźma-Langford

Pedagog szkolny

Skip to content