„Iskra dla serca”

W dniu 14 listopada 2018 r. klasa II b brała udział w akcji „Iskra dla serca” – programie wczesnej defibrylacji. Jest to program mający na celu poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych
( A E D ). Zajęcia przeprowadzili studenci VI roku medycyny zaangażowani w rozwijanie programu IMFSA.

W czasie zajęć uczniowie praktycznie wykonywali czynności ratujące życie, kształtowali właściwe nawyki, poznawali zasady pierwszej pomocy.

Wszyscy wykazali się postawą godną naśladowania, a pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla nich czymś oczywistym i naturalnym.

Skip to content