„Październik miesiącem oszczędzania”

Cele konkursu:

 1. Zachęcanie uczniów do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów.
 2. Celowe wykorzystanie środków pieniężnych.
 3. Kształtowanie wyobraźni uczniów.

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI.
 2. Uczestnicy przygotowują pracę plastyczną:  ,,Październik miesiącem oszczędzania” w formacie A4 lub A3.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
 4. Nie dopuszcza się zgłaszania do konkursu prac zbiorowych.
 5. Podpisane prace należy oddać do 31.10.2018 r. (sala 130).
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.11.2018 r.
 7. W skład komisji wchodzą nauczyciele: p. Maciej Harasim, p. Paulina Kopcińska-Wójcik, p. Aneta Harasim.
 8. Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody.
 9. Laureaci zostaną poinformowani o nagrodach osobiście.

 

Koordynator konkursu:

 Aneta Harasim

Skip to content