CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNO–WARSZTATOWYCH DLA RODZICÓW

„CZY UMIEM ROZMAWIAĆ ZE SWOIM DZIECKIEM”

                              

CYKL  ZAWIERA  DZIESIĘĆ TRZYGODZINNYCH  SPOTKAŃ

(GODZINY  POPOŁUDNIOWE – poniedziałek 17.15 – 20.15)

 

Dla chętnych na grupę październikową

zgłoszenia do 12.10.2018

 

RODZICU!  DZIĘKI  SPOTKANIOM  MOŻESZ:

 • POZNAĆ SATYSFAKCJONUJĄCE  METODY POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  DZIECKIEM
 • Z PEŁNYM  SZACUNKIEM  TRAKTOWAĆ  SIEBIE  I  DZIECKO
 • GODNIE PRZETRWAĆ  BURZE  DNIA 

         TEMATYKA SPOTKAŃ

 • RODZINA JAKO  SYSTEM
 • POROZUMIEWANIE SIĘ – SPOSOBY  POZWALAJĄCE  CHRONIĆ  DOBRE  RELACJE  Z  DZIECKIEM
 • GRANICE W  WYCHOWANIU  JAKO  SPOSÓB  BUDOWANIA  POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA  W  RODZINIE
 • EMOCJE I  UCZUCIA – JAK  POMÓC  DZIECIOM  BY  RADZIŁY  SOBIE  Z  WŁASNYMI UCZUCIAMI
 • „KIJ CZY  MARCHEWKA” – CZYLI  O  KARANIU  I  NAGRADZANIU
 • ZACHĘCANIE DZIECI  DO  WSPÓŁPRACY I  SAMODZIELNOŚCI
 • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW  BEZ  PRZEGRANYCH  STRON
 • UWALNIANIE  DZIECI  OD  GRANIA  RÓL

 

                                                                                        

Z A P R A S Z A M Y !!

 

Od zainteresowanych osób przyjmujemy zgłoszenia

w sekretariacie

Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin 

Lublin, ul. Żołnierzy Niepodległej 1  tel. 81  53 – 248 – 22

 

mgr  ELŻBIETA HOŁYSZ – OHAR

mgr MARTA MAJKA

Skip to content