VIII edycja konkursu „Hura Makulatura”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w VIII edycji konkursu „Hura Makulatura”. Konkurs organizowany jest przez Wydział Ochrony Środowiska.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie ich we wspólne przedsięwzięcia, związane                 z selektywną zbiórką odpadów. Dodatkowym efektem konkursu będzie wzbogacenie placówek oświatowych o pomoce dydaktyczne, zakupione za środki pozyskane ze sprzedaży makulatury.

Poprzez zbiórkę makulatury należy rozumieć zbiórkę wyłącznie odpadów takich jak: gazety, ulotki, książki, tektura opakowaniowa.

Makulaturę składamy w zapleczu sali 102 do 19 listopada 2018r.

Nagrody w konkursie zakupione zostaną przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Koordynatorzy:

Małgorzata Ostaszewicz

Kamil Szpyt

Skip to content