Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 października 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358).

W związku z powyższym od 1 października br. będzie obowiązywać kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie w wysokości 528 zł oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 308 zł.

Zatem od 1 października 2018 r. kryterium dochodowe wynosić będzie dla osoby w rodzinie nie 514 zł a 528 zł.

Skip to content