„Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.”

Uczniowie Zespołu Szkół nr 12 w Auli Informatyki UMCS w Lublinie odebrali nagrody za udział w konkursie organizowanym w ramach Sympozjum Najmłodszych Matematyków.
Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli:

Lubelski Kurator Oświaty,
Prezydent Miasta Lublin,
Wojewoda Lubelski,
Marszałek Województwa Lubelskiego,
Dziekan Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie,
Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wydarzeniu towarzyszyły zawsze aktualne słowa Galileusza:  „Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat.” Inauguracyjny wykład Elizy Jackowskiej-Boryc „Historyjki o grafach” zafascynował uczniów niezwykle ciekawą dziedziną – teorią grafów.  Kolejny punkt programu był niezwykle emocjonujący dla uczniów. Bartosz Kański odebrał nagrodę, Marina Sato, Nadia Jaskulska, Wojciech Dudek i Eryk Dumała otrzymali wyróżnienia. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli matematyki w klasach 5a i 5b – Panią Ewę Iwan oraz Panią Wicedyrektor Iwonę Drobek. Naszym najmłodszym matematykom gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Szczególne podziękowania w imieniu uczniów oraz nauczycieli matematyki kierujemy pod adresem Pani Wicedyrektor Iwony Drobek za zafascynowanie nas wszystkich  tematyką sympozjum oraz koordynację konkursu na terenie szkoły.

Skip to content