INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW KLAS VII i II GIMNAZJUM

Szanowni Państwo Rodzice uczniów klas VII i II gimnazjum,
wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.
W związku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem Pani Minister Anny Zalewskiej.
Z poważaniem
 
Katarzyna Mazur
wicedyrektor ZS nr 12 w Lublinie

 

Skip to content