Zespół Szkół nr 12 w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Lubelską Ligę Debatancką

Czym jest LLD?

Lubelska Liga Debatancka to pierwsze w Lublinie wydarzenie dające tak wielu uczniom
szkół średnich możliwość bezpłatnej nauki sztuki argumentacji, retoryki i prowadzenia
sporu połączonej z praktycznym pogłębianiem nabytych umiejętności podczas
międzyszkolnego turnieju debat oksfordzkich.
Za szkolenia i sędziowanie odpowiedzialni są jedni z najlepszych ekspertów w Polsce,
często medaliści licznych polskich, jak i międzynarodowych turniejów.
Tegoroczne wydarzenie pomyślane zostało jako prekursor cyklicznej Ligi, rozgrywanej
przez cały rok szkolny i angażującej docelowo wszystkie lubelskie szkoły średnie.

Dlaczego debaty?
Sztuka debatowania wymaga nie tylko dużej zdolności logicznego myślenia
i operacjonalizowania wiedzy. Pozwala także wykształcić m.in. zdolność merytorycznej
argumentacji i kontrargumentacji pomimo presji, wymagając przy tym dużej kultury
słowa. Wierzymy, że są to umiejętności uniwersalne przydatne w życiu , a niestety często
przez polską szkołę niedoceniane. Chcemy tę lukę wypełnić.
Szkolna i akademicka ranga debat rośnie z roku na rok. Coraz częściej dobre debatanckie
występy mogą znacznie pomóc dostaniu się na wymarzoną uczelnię czy udziale
w międzynarodowych wydarzeniach i turniejach stanowiących nieocenioną pomoc
w rozwoju naukowym. Młodzież z takich ośrodków jak Warszawa czy Kraków od dawna
ma możliwość szkolić się w rozmaitych organizacjach debatanckich, zdobywając kluczowe
umiejętności i doświadczenie. Jesteśmy przekonani, że ich lubelscy rówieśnicy zasługują
na co najmniej takie same szanse.
Niestety nie będzie odkrywcze stwierdzenie, że kultura słowa ma się w Polsce nie najlepiej.
Uważamy, że naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, żeby pomóc zmienić
ten stan. Chcemy nie tylko uczulić młodzież na niemerytoryczną (często wręcz arogancką)
dyskusję, jakiej świadkami bywają za pośrednictwem telewizji czy Internetu. Chcemy
także, a może przede wszystkim, dać im pozytywne wzory i wachlarz nowych
umiejętności, które pozwolą dążyć do tych wzorów.

Zapraszamy do kontaktu!
Mieszko Wnuk
Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin
tel. 728 582 697
email: mrm@lublin.eu

Tomasz Palmi
Prezes Fundacji
Akademia Aktywizacji
tel. 506 254 495
email: tomaszpalmi@gmail.com

Skip to content