MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI ZAGROŻENIA HAŁASEM

„Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła.

Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu”

Tom Wright

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej niemal cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem, podjęliśmy w naszej szkole działania profilaktyczne mające na celu propagowanie walki z nadmiernym hałasem. Różnego rodzaju inicjatywy trwały przez cały tydzień (23.04.- 27.04).

Hałas na początku dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. W konsekwencji jest efektem gorszych wyników w nauce. Hałas jest jednym z największych problemów w polskich szkołach, który doskwiera zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

W ramach obchodów tego dnia w naszej szkole było podjętych kilka inicjatyw

Wyniki konkursu na „Króla i Królową ciszy” oraz „Cicha klasa – TO MY”

Zwalczanie hałasu w szkole nie jest zadaniem łatwym. Mamy jednak świadomość jego złożonego, negatywnego wpływu na nasze zdrowie, samopoczucie i sposób funkcjonowania. Niwelowanie hałasu powinno wynikać z procesu edukacyjno- wychowawczego rozpoczętego możliwie jak najwcześniej. Ważne, by zwłaszcza najmłodsi uczniowie już wiedzieli, iż hałas sam nie powstaje, sami też nie powinni być jego źródłem.

Bardzo dziękuje wychowawcom, uczniom, pracownikom świetlicy za aktywne włączenie się w kampanię.

Koordynator:

Małgorzata Ostaszewicz

Skip to content