W dniu 24.04.2018r. uczniowie klasy 2b Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie pod opieką wychowawczyni Marii Gizal-Nikitiuk, nauczycielki pani Anny Lis i Rodziców obejrzeli wystawę „Barbarzyńskie tsunami”. Poznali wydarzenia rozgrywające się na obecnych ziemiach Polski między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia, kiedy miały miejsce intensywne ruchy migracyjne plemion barbarzyńskich, które przełamały granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku.
Niektóre z tych ludów, odnotowywane w antycznych źródłach pisanych, np. Goci czy Wandalowie, wywodziły się z dorzecza Odry i Wisły, gdzie zamieszkiwały w pierwszych wiekach naszej ery. Na wystawie uczniowie obejrzeli  monety, elementy strojów i ozdoby wykonane ze srebra i złota, a także żelazne uzbrojenie – czyli ponad 500 zabytków, wśród których znajdują się zarówno najcenniejsze i najsłynniejsze obiekty wymieniane w podręcznikach, jak i znaleziska z ostatnich lat, niekiedy po raz pierwszy prezentowane w muzeum.
Wystawa łączy tradycję z nowoczesnością – główną rolę odgrywają muzealia pokazane z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Po raz pierwszy na potrzeby wystawy czasowej zostały użyte witryny transparentne, równocześnie pełniące funkcję monitorów dotykowych.

Uczniowie wzięli udział w zajęcia warsztatowych pt. „W cieniu rzymskiej willi – budujemy rzymską mozaikę”  towarzyszących wystawie. Poznali historię i kulturę Cesarstwa Rzymskiego, ich wpływ na życie ludności zamieszkującej tereny poza jego granicami, w tym obszar ziem polskich. Poprzez zabawę poznali, jak żyli nasi przodkowie pod koniec epoki antyku, czym różnili się od ówczesnych mieszkańców Rzymu, a co od nich przejęli.

Obserwowali architekturę osiedla Sławin oraz Starego Miasta Lublina w wiosennej szacie.

To były wspaniałe zajęcia!

Skip to content