„Króla i Królową Ciszy”

Regulamin konkursu na

 „Króla i Królową Ciszy”

w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie

   Adresaci konkursu – wszyscy uczniowie:

  • klas I – III

Formuła konkursu – praktyczna – dążenie przez uczniów do samodyscypliny – kulturalnego i wzorowego zachowania na przerwach międzylekcyjnych i lekcjach oraz w świetlicy szkolnej.

Formy reagowania na niewłaściwe zachowania:

  • wychowawca
  • nauczyciele świetlicy

Formy nagradzania

Nagrodzeni uczniowie z każdej klasy otrzymają – dyplomy oraz koronę Króla i Królowej Ciszy.

 

Czas trwania konkursu od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2018 roku.

                                                    

DBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I INNYCH!

Koordynatorzy:

Małgorzata Ostaszewicz

Beata Komorowska

Skip to content