„Cicha klasa – TO MY”

Regulamin konkursu

 „Cicha klasa – TO MY”

w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie

   Adresaci konkursu – wszyscy uczniowie w odrębnych kategoriach:

  • klasy IV – VI
  • klasy VII– II i III gimnazjum.

Formuła konkursu – praktyczna – dążenie przez uczniów do samodyscypliny – kulturalnego zachowania na przerwach międzylekcyjnych i lekcjach.

Formy reagowania na niewłaściwe zachowania:

  • Konkurs oceniać będzie komisja składająca się z wychowawcy i wszystkich nauczycieli uczących w klasach.
  • Członkowie komisji oddają głosy na poszczególne klasy wrzucając do urn podpisane przez siebie kartki:

   – zielone – klasa bardzo grzeczna,

   –  czerwone – klasa niegrzeczna, hałasująca.

  • Karteczki będą uzupełniane od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2018 roku.
  • Zwycięzcą zostanie klasa, która uzyska najwięcej kartek zielonych.

 

Formy nagradzania

I miejsce – wycieczka całodniowa po Lublinie w wybranym przez klasę terminie, tydzień bez sprawdzianów oraz szczęśliwy numerek przez tydzień,

II miejsce – tydzień bez sprawdzianów oraz szczęśliwy numerek przez tydzień,

III miejsce – szczęśliwy numerek przez tydzień.

Czas trwania konkursu od 4 kwietnia do 25 kwietnia 2018 roku.

                                                                             

DBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I INNYCH!

Koordynatorzy konkursu:

Małgorzata Ostaszewicz

Samorząd Uczniowski

Skip to content