PLANOWANIE KARIERY EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ

Decyzja dotycząca określenia dalszej drogi edukacyjnej stanowi duże wyzwanie, któremu już wkrótce muszą sprostać uczniowie klas III gimnazjum. W podjęciu ważnego życiowo wyboru młodzi ludzie często potrzebują wsparcia. Oczekują go zarówno ze strony wykwalifikowanych doradców zawodowych, nauczycieli, jak i oczywiście od swoich rodziców. Dzięki zaangażowaniu doradców zawodowych Specjalistycznej Poradni Zawodowej nasza młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych, mających na celu poznanie swoich zainteresowań, predyspozycji i osobowości zawodowych. Warsztaty trwające 90 min. były okazją do przeanalizowania dostępnych ścieżek dalszej edukacji z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i zainteresowań. Młodzież została zapoznana z ofertą szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i uczelni wyższych. Nasi młodsi uczniowie mogli natomiast uczestniczyć w zajęciach warsztatowych, które przybliżyły im ,,Świat zawodów”.

Uczniowie oraz rodzice chętni do skorzystania z pomocy psychologiczno-doradczej w zakresie określenia indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej mogą skorzystać z Punku Konsultacyjnego Doradców Zawodowych prowadzonego w Zespole Poradni nr 1 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8.

Serdeczne podziękowania za wkład w edukację naszej młodzieży kierujemy do doradców zawodowych: Pani mgr Małgorzaty Opidowicz, Pani mgr Jagody Chwiejczak, Pani mgr Eweliny Ciszek oraz Pani mgr Joanny Falandysz.

Sylwia Kuźma-Langford

pedagog szkolny

Punkt Konsultacyjny Doradców Zawodowychczytaj…

Skip to content