II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna już za nami

W dniu 24 marca 2018 roku w Zespole Szkół nr 12 odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 400 osób: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy uczelni wyższych, przedstawiciele kuratorium, a także studenci. Wykładowcy oraz trenerzy przeprowadzający warsztaty pokazali całe spektrum różnorodności dzieci oraz wskazali możliwe strategie skutecznego wspierania ich w zrównoważonym rozwoju. Konferencja, zgodnie z założonym celem, stworzyła swoiste forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków w obszarze edukacji włączającej, czyli takiej, która postrzega przedszkole i szkołę jako otwarte dla wszystkich. Inspirujących dyskusji, pytań i konkretnych propozycji rozwiązań nie było końca. Prawdziwy diagnostyczno-terapeutyczny ferment! To potwierdza potrzebę spotkania się za rok.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w wydarzeniu. Gościom, prelegentom i trenerom za obecność i dzielenie się swoją bezcenną wiedzą i doświadczeniem z innymi. Serdeczne podziękowania dla pracowników Zespołu Szkół nr 12: dla Dyrekcji, nauczycieli, jak i pracowników administracyjnych i technicznych, którzy połączyli swoje siły i wspólnie przygotowali to wydarzenie. Znów zwyciężyła inicjatywa ludzi, którym nie jest wszystko jedno! Zapraszamy oczywiście za rok, aby zafascynować się… dziecięcą twórczością. Do zobaczenia!

W imieniu Organizatorów:

Sekretarz konferencji – Małgorzata Knopik

Skip to content