„Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”

Dnia 15 marca 2018 r. uczniowie klas 5 b, 6 c, 7 c przystąpili do etapu szkolnego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”. Organizatorami konkursu są: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy, Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie.
Uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań zamkniętych i otwartych. Do etapu okręgowego zakwalifikowały się trzy uczennice: Anna Oleszczuk z kl. 5 b, Katarzyna Bochyńska z kl. 6 c oraz Zuzanna Rejner z kl. 7 c.
Koordynatorzy konkursu:
Małgorzata Ostaszewicz
Monika Domańska
Kamil Szpyt
Skip to content