Dyrekcja Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie ma zaszczyt zaprosić Państwa
na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną pt. Zafascynowani różnorodnością. Skuteczne wspomaganie rozwoju dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja odbędzie się 24 marca 2018 r. w budynku Zespołu Szkół nr 12
przy ul. Sławinkowskiej 50.

            Celami organizowanego przez nas wydarzenia są:

 • prezentacja zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • prezentacja i wymiana dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego wspomagania rozwoju dzieci ze SPE;
 • integracja podmiotów zaangażowanych na rzecz wspomagania rozwoju dzieci
  i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.

Przedsięwzięcie kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pracowników kuratoriów oświaty, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Wśród zaproszonych gości i prelegentów są przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, eksperci z zakresu pedagogiki i psychologii reprezentujący sześć instytucji naukowych, którzy z pewnością zapewnią wysoki poziom merytoryczny i stworzą wiele okazji do żywej wymiany zdań i doświadczeń. Szczegółowy program konferencji dołączono do niniejszego zaproszenia.

Mamy nadzieję, że konferencja ta będzie źródłem wielu inspiracji
w codziennej pracy z dziećmi i stworzy swoiste forum dzielenia się tym,
co najlepsze w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w woj. lubelskim.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM KONFERENCJI

PLAKAT

REGULAMIN KONFERENCJI

 1. Uczestnicy nie ponoszą opłat związanych z udziałem w konferencji.
 2. Uczestnikiem konferencji może być osoba pełnoletnia, która spełnia jedno
  z poniższych kryteriów
  :
 3. wykonywanie zawodu nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej,
 4. prowadzenie badań naukowych z zakresu edukacji,
 5. zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kuratorium oświaty, ośrodku doskonalenia nauczycieli, bibliotece pedagogicznej.
 6. Organizator – ZS nr 12 w Lublinie nie czerpie zysków finansowych z organizacji konferencji. Wszystkie środki uzyskane od sponsorów zostaną przeznaczone na zapewnienie poczęstunku uczestnikom oraz wydanie publikacji.
 7. Organizator zapewnia bezpłatny udział w sesji wykładowej i warsztatowej, poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz zaświadczenie udziału w konferencji.
 8. Miejsce organizacji wydarzenia: budynek ZS nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, Termin: 24.03.2018 r.
 9. Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego na stronie www Organizatora.
 10. Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15 marca 2018 roku. Utworzona zostanie lista uczestników według kolejności nadsyłanych zgłoszeń. Organizator może zakończyć rekrutację wcześniej w przypadku wyczerpania limitu miejsc.
 11. Organizator nie gwarantuje miejsca w wybranych grupach warsztatowych. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej grupie zakwalifikuje Uczestnika do innej grupy z wolnymi miejscami.
 12. Rodzaje uczestnictwa: uczestnik z prezentacją referatową lub warsztatową
  i uczestnik bez prezentacji.
 13. Na szczegółowe pytania organizatorzy odpowiedzą drogą telefoniczną: Małgorzata Knopik – sekretarz konferencji, tel. 531 45 81 81 lub mailową: konferencjazs12@gmail.com.

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

 

SPONSORZY

Skip to content