II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Lublinie – Koziołek 2018

Zapraszamy do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Lublinie  „Koziołek 2018” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Pana dr. Krzysztofa Żuka. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 3 ze szkół podstawowych miasta Lublin. Głównym celem jest zainteresowanie uczniów historią regionu i jego zabytkami. Chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem! Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie przez szkołę poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres koziolek2018@zs12lublin.eu do dnia 28 marca 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Koordynatorzy:
Aneta Dziobal
Maciej Harasim

Skip to content