Internetowy Konkurs Matematyczny

W czwartek 8 marca 2018 odbył się

Internetowy Konkurs Matematyczny

edycja V

Maks Matematyczny jest zupełnie nową koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne.  W znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe.

Serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu wszystkim uczniom szkoły podstawowej i gimnazjalnej.

Ewa Tomaszewska, Anna Kloc

Skip to content