I. Organizator

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12  w Lublinie

II. Założenia ogólne

 •   konkurs organizowany jest w celu rozwoju czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych

III. Cele konkursu:

 • upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o literaturze pięknej
 • rozwijanie inwencji twórczej uczniów
 • kształtowanie umiejętności plastycznych i doskonalenie zdolności manualnych
 • zainteresowanie uczniów oraz poszerzanie wiadomości na temat otaczającego nas świata

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VII szkół podstawowych miasta Lublin.
 2. Praca przedstawiać powinna postacie bohaterów związane z przeczytaną książką.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką
  w formacie A4 lub A3 (rysunek, akwarela, kolaż) wraz z opisem przeczytanej książki.
 4. Do pracy należy dołączyć metryczkę: autor pracy, adres, przeczytana książka, adres szkoły
  z numerem telefonu i e-mail, klasa, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 5. Nauczyciele laureatów konkursu otrzymają podziękowania.
 6. Nagrody i dyplomy będzie można odebrać w sekretariacie naszej szkoły.
 7. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac na wystawie pokonkursowej
 9. Prace należy składać do 30.04.2018 r. w sekretariacie Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie lub przesłać pocztą.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu.

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Informacja o wynikach konkursu zostanie                  zamieszczona na stronie internetowej ZS nr 12 w Lublinie.

Pod  uwagę będą brane następujące kryteria:
• estetyka wykonania,
• oryginalność pracy.

Informacje końcowe.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej Organizatora.

Zgodę należy dostarczyć wraz z zgłoszoną pracą – (załącznik 1).

Prace złożone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.

 

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do organizatora:

jacek.ogo@interia.pl

Jacek Ogorzałek / nauczyciel ZS nr 12 w Lublinie

Serdecznie zapraszam do udziału

Skip to content