BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH

BUDOWANIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI INTERPERSONALNYCH

WARSZTATY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE KLAS 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Nikt nie jest zobowiązany, by kogokolwiek lubić, ale istnieje pewna rzecz, o której warto pamiętać: SZACUNEK.”
– Autor nieznany

W dniu 1 marca 2018 r. wszystkie klasy 7 Szkoły Podstawowej uczestniczyły w zajęciach  profilaktyczno- wychowawczych dotyczących tworzenia prawidłowych relacji międzyludzkich. Celem warsztatów było zwiększenie umiejętności budowania więzi z rówieśnikami, dorosłymi w oparciu o takie cechy jak: trwałość, głębia, satysfakcja, szacunek. Poprzez ćwiczenia i dyskusję młodzież miała możliwość zwiększenia świadomości siebie i własnych emocji niezbędnych do tworzenia prawidłowych relacji interpersonalnych oraz rozwiązywania konfliktów.

Program sfinansowany został przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Serdeczne podziękowania za przeprowadzenie zajęć kierujemy do Pana dr. Ireneusza Siudema oraz Pani mgr Marleny Stradomskiej.

Pedagog szkolny

Sylwia Kuźma-Langford

Skip to content