Szanowni Państwo

Poniżej znajduje się harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Bardzo proszę o uważne przeczytanie i zapoznanie się z obowiązującymi datami dotyczącymi kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego .

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 25/1/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także terminów składania dokumentów

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania

przedszkolnego dla roku szkolnego 2018/2019, a także terminów składania dokumentów

 

Lp. Rodzaje czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego 22.01.2018 godz.8.00 02.02.2018

godz. 15.00

2. Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców 12.02.2018

godz. 8.00

3. Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 12.02.2018

godz. 8.00

02.03.2018

godz. 15.00

4. Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 02.03.2018

godz. 15.00

5. Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 22.03.2018

godz. 12.00

6. Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 23.03.2018

godz. 8.00

27.03.2018

godz. 15.00

7. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 29.03.2018

godz. 8.00

 

Postępowanie uzupełniające

8. Publikacja wolnych miejsc  – otwarcie strony dla rodziców 16.04.2018

godz. 8.00

9. Rekrutacja uzupełniająca – Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców 16.04.2018

godz.8.00

27.04.2018

godz.15.00

10. Rekrutacja uzupełniająca – Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców – zamknięcie w systemie etapu  wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców 27.04.2018

godz.15.00

11. Rekrutacja uzupełniająca – Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców 28.05.2018

godz.8.00

12. Rekrutacja uzupełniająca – Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania 28.05.2018

godz.8.00

30.05.2018

godz.15.00

13. Publikacja listy kandydatów przyjętych – otwarcie strony dla rodziców 06.06.2018

godz.15.00

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w bieżącym roku szkolnym będą dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin pod adresem:

lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci

Skip to content