PIERWSZA POMOC

W dniu 17 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyły się pokazy Pierwszej Pomocy dla uczniów klas I-VII szkoły podstawowej i uczniów klas II – III gimnazjum. Pokazy zostały przeprowadzone przez ratowników medycznych przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem.

Uczniowie na tych pokazach uczyli się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, ułożenia w pozycji bezpiecznej i postępowania z osobami, które uległy zakrztuszeniu.

Bardzo dziękuję za współpracę i pomoc wszystkim wychowawcom klas, nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami podczas pokazów oraz nauczycielom wychowania fizycznego.

 

Koordynator szkolny:

Małgorzata Ostaszewicz

Skip to content