Moja wymarzona choinka

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie wymarzonej choinki bożonarodzeniowej, czyli przestrzennej pracy plastycznej.

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności dzieci;
 • kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki;
 • popularyzowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób świątecznych;
 • promocja działań plastycznych;
 • prezentacja choinki jako elementu kultury narodowej.

REGULAMIN KONKURSU

Informacje ogólne:

 1. Konkurs jest kierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
 2. Organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Lublinie.
 3. Prace oceniane będą w  trzech kategoriach wiekowych:
 • I kategoria – klasy I;
 • II kategoria – klasy II;
 • III kategoria – klasy III.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu.

Zasady konkursu:

 1. Praca przestrzenna, technika plastyczna dowolna.
 2. Prace nie mogą być pogniecione lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzone.
 3. Jeden autor może nadesłać nie więcej niż 1 pracę.
 4. Z jednej placówki można nadesłać nie więcej niż 10 prac.
 5. Prace powinny być opatrzone metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasa, dokładny adres szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem.
 6. Prace będą oceniane, biorąc pod uwagę: pomysłowość, walory estetyczne, stopień trudności techniki, samodzielność.

Termin konkursu:

Prace prosimy dostarczać do sekretariatu szkoły indywidualnie lub drogą pocztową:

 Zespół Szkół nr 12

Sławinkowska 50

20-810 Lublin

w terminie do 13 grudnia 2017 r. z dopiskiem: Moja wymarzona choinka.

Oceny prac dokona niezależna Komisja powołana przez organizatora.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20.12.2017 r. 

Wyniki  będą zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie (www.zs12.lublin.eu).

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w budynku naszej szkoły.

Prosimy nauczycieli o dokonanie wnikliwej selekcji prac.

Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody
na publikację prac oraz publikację i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych, w tym publikację w mediach i Internecie.

 

Organizatorzy konkursu:

Paulina Misiewicz

Małgorzata Kędzierska

Skip to content