KONKURS JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO!!!

Serdecznie zapraszamy na I Międzyszkolny Świetlicowy Konkurs Plastyczny pt. „Zabawki naszych dziadków”.

I Świetlicowy Konkurs Plastyczny
Honorowy patronat: 38 Filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Relaksowej 25
w Lublinie
Organizator: Zespół Szkół Nr 12 w Lublinie
Koordynatorzy: Agata Dąbczak-Pasternak,
Bożena Okuszko
Cele konkursu:
• popularyzacja rękodzieła wśród dzieci;
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni twórczej
dzieci;
• promowanie młodych talentów;
• zachęcanie do współpracy
międzypokoleniowej- rodzice-dzieci; dziadkowie dzieci;
• współpraca ze szkołami.

 

konkurs

Skip to content