„Nie daj się wciągnąć” Warsztaty profilaktyczne dla klas III Gimnazjum

 

W dniach 25-26.10.2017 r. uczniowie klas III Gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. ,,Nie daj się wciągnąć”. Zajęcia miały na celu poszerzenie świadomości młodzieży na temat uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przemocy rówieśniczej, w tym wykluczenia społecznego. Uczniowie podczas warsztatów rozwijali umiejętność radzenia sobie z trudnościami tak, by uchroniło  ich to od sięgania po środki psychoaktywne. Ponadto uczestnicy zwiększyli swoją wiedzę na temat przyczyn i skutków agresji oraz przemocy. Projekt sfinansowano ze środków Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na 2017r.

 

Sylwia Kużma-Langford

pedagog szkolny

Skip to content