„CODE WEEK” W KLASIE III H

Uczniowie naszej szkoły są na bieżąco zapoznawani z najnowszymi trendami w nauczaniu. Nowa podstawa programowa z 14 lutego 2017 r., w treściach nauczania zajęć komputerowych uwzględniła także programowanie. Zdobycie tej umiejętności przez uczniów ma na celu coraz lepsze wykorzystanie możliwości, które daje współczesna technologia.

Nauka programowania to przyszłość, toteż warto jak najwcześniej dać możliwość wykorzystania tej szansy dzieciom, aby społeczeństwo korzystało z dóbr cyfrowego świata świadomie i bezpiecznie.W związku powyższym uczniowie z klasy III H wzięli udział w obchodach tygodnia kodowania (Code Week) poprzez udział w warsztatach. Zajęcia miały na celu wprowadzenie w tajniki kodowania. Rozpoczęły się od samodzielnego układania sekwencji poleceń dla określonego planu działania prowadzącego do osiągnięcia celu, którym było zrobienie…kanapki, według przygotowanej przez dzieci instrukcji. Po tej myślowej rozgrzewce grupa przystąpiła do realizacji celu właściwego zajęć, czyli praktycznej nauki programowania w zestawie ćwiczeń przygotowanym dla uczniów polskich szkół przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uczniowie poradzili sobie znakomicie, ich umiejętności w tym zakresie zaskoczyły nawet samych prowadzących. Po pracy przy komputerach znalazł się także czas na zaspokojenie jednej z bardzo ważnych potrzeb, potrzebie ruchu, która dla prawidłowego, zdrowego  rozwoju dziecka powinna być realizowana każdego dnia jako nieodłączny element kształcenia zintegrowanego. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele: Marzanna Brzozowiec i Adriana Mazowiecka.

Marzanna Brzozowiec

Skip to content