ZMIANY W OPŁATACH ZA OBIADY SZKOLNE od 1 stycznia 2019 roku.

Opłaty:

-za korzystanie z posiłków szkolnych, -za wyżywienie pobierane będą za świadczenia wykonane.

Oznacza to, że Rodzice będą wnosić opłaty :

1) za styczeń 2019r.- na początku lutego 2019r.

2) za luty- na początku marca

3) za marzec – na początku kwietnia…. I podobnie za każdy miesiąc.

Na początku lutego 2019r. (i tak kolejno w każdym miesiącu), po dokonaniu stosownego obliczenia miesięcznej należności wynikającej z liczby godzin, w których dziecko korzystało             w danym miesiącu z wyżywienia, wywieszona zostanie lista opłat (za poprzedni miesiąc). Na jej podstawie Rodzice wnoszą opłaty do 10-go dnia miesiąca.

Rodzice- w każdym miesiącu- będą zobowiązani do potwierdzenia informacji o kwocie wpłaty     za korzystanie przez dziecko z wyżywienia za dany miesiąc.

W związku z opłatami (za świadczenia wykonane), proszę o nie zlecanie (lub zlikwidowanie) opłat stałych w banku.