Zastępstwa w dniu 22.02.2018 czwartek
Edyta Justyna Olech
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 33 - Edukacja wczesnoszkolna, 146 Małgorzata Kędzierska    
2 3 33 - Edukacja wczesnoszkolna, 146 Małgorzata Kędzierska    
3 3 33 - Edukacja wczesnoszkolna, 146 Małgorzata Kędzierska    
4 3 33 - Edukacja wczesnoszkolna, 26a Małgorzata Kędzierska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 PNb Małgorzata Kędzierska    
4 ST7 Małgorzata Kędzierska    
         
Beata Komorowska
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 SPa Bartłomiej Wi¶niewski    
         
Ewa Koniczyńska
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 PNb Kamil Stefaniak    
         
Katarzyna Kraciuk
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 7 77 - Język hiszpański, 160 Barbara Rusinek    
8 2 22 - Język hiszpański, 104 Anna Zielińska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
6 We Barbara Rusinek    
8 Ga Anna Zielińska    
         
Krystyna Szerzeniewska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 1 11 - Edukacja wczesnoszkolna, 132 Paulina Misiewicz    
2 1 11 - Edukacja wczesnoszkolna, 132 Paulina Misiewicz    
4 1 11 - Edukacja wczesnoszkolna, 132 Patrycja Kasperczuk    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 SPa Paulina Misiewicz    
4 ST3 Patrycja Kasperczuk    
         
Kamil Szpyt
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 7 77 - Geografia, 102 Elżbieta Goławska    
7 7 77 - Geografia, 125 Monika Domańska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
7 SZ Monika Domańska    
         
Katarzyna Wi¶niewska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 44 - Muzyka, 157 Anna Kloc    
3 4 44 - Muzyka, 157 Jolanta Dziedzic    
4 2 22 - Zajęcia artystyczne, 157 Ewa Tomaszewska    
5 7 77 - Muzyka, 157 Ewa Tomaszewska    
6 6 66 - Muzyka, 157 Karolina Kess    
7 6 66 - Muzyka, 157 Dorota Góra    
9 2 22 - Zajęcia artystyczne, 157 Anna Zielińska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 PNb Jolanta Dziedzic    
3 0Ha Elżbieta Goławska    
5 1Ha Ewelina Urba¶    
7 We Dorota Góra    
8 0Ha Jacek Kasperski    
Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN