Zastępstwa w dniu 08.02.2019 piątek
Anna Barwińska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 g - Matematyka, 119 Danuta Soboń    
3 4 b - Matematyka, 104 Ewa Estera Iwan    
5 4 a - Matematyka, 148 Ewelina Zakrzewska    
6 4 c - Matematyka, 104 Ewelina Zakrzewska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
1 1Ha Danuta Soboń    
5 KOM Katarzyna Kraciuk    
         
Ewa Czajka-Kamińska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 4 e - Język polski, 101 Kinga Teterycz-Iwanicka    
2 4 g - Język polski, 125 Justyna Semczuk    
3 4 g - Język polski, spl Jolanta Dziedzic    
5 7 b - Język polski, 119 Jolanta Dziedzic    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 ST5 Emil Mazur    
5 PNa Jolanta Dziedzic    
         
Majka Donica
lekcja opis zastępca uwagi podpis
6 3 c - Edukacja wczesnoszkolna, 148 Monika Angelika Niściór w godz.pracy  
7 3 c - Edukacja wczesnoszkolna, 148 Monika Angelika Niściór w godz. pracy  
8 3 c - Edukacja wczesnoszkolna, sgV Monika Angelika Niściór w godz. pracy  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 ST10 Monika Angelika Niściór    
7 PNa Monika Angelika Niściór    
         
Elżbieta Dubiel
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 3 gb - Historia, 117 Konrad Radecki    
2 3 ga - Historia, 107 Joanna Keller    
3 8 a - Wiedza o społeczeństwie, 117 Kinga Teterycz-Iwanicka    
4 3 gc - Historia, 160 Urszula Bełczącka-Nadzieja    
         
Konrad Figiel
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 4 a(2) - Wychowanie fizyczne, kore_wczes Katarzyna Plewko    
8 4 a(1) - Wychowanie fizyczne, 26a2 Kamil Stefaniak    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
8 Kwf Kamil Stefaniak    
         
Anna Karczmarz-Broda
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 4 c(2) - Język angielski, 105 Barbara Rusinek    
5 5 b - Język angielski, 102 Barbara Rusinek    
7 5 c - Język angielski, 119 Ewelina Urbaś    
8 5 a - Zajęcia z wychowawcą, 157 Barbara Rusinek    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 SZb Barbara Rusinek    
5 Gb Urszula Bełczącka-Nadzieja    
7 SZa Ewelina Urbaś    
8 0Ha Barbara Rusinek    
         
Małgorzata Kędzierska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
5 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, kor_p_nau Edyta Justyna Wiśniewska    
6 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 132 Edyta Justyna Wiśniewska    
7 1 c - Edukacja wczesnoszkolna, 132 Edyta Justyna Wiśniewska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 ST3 Edyta Justyna Wiśniewska    
7 KOM Edyta Justyna Wiśniewska    
         
Anna Kloc
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 5 f - Matematyka, 106 Wioletta Woś    
2 5 c - Matematyka, 157 Wioletta Woś    
3 3 gb - Matematyka, sm Barbara Rusinek    
5 5 g - Matematyka, 132 Małgorzata Ostaszewicz    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
3 Gb Barbara Rusinek    
5 SPa Małgorzata Ostaszewicz    
         
Anna Kosz-Bober
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 8 b - Język niemiecki, 106 Sylwia Smal    
5 3 ga - Język niemiecki, 106 Konrad Radecki    
7 7 b(1) - Język niemiecki, 106 Dorota Góra    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 1Hb Sylwia Smal    
         
Joanna Kowalczyk
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 c - Religia, 132 Elżbieta Dominika Gralak    
5 4 b - Religia, 151 Zbigniew Minko    
6 4 g - Religia, 125 Jolanta Dziedzic    
7 4 a - Religia, 125 Daniel Chomontowski    
8 4 d - Religia, 119 Zbigniew Minko    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 ST6 Elżbieta Dominika Gralak    
5 SZb Zbigniew Minko    
7 Gb Daniel Chomontowski    
8 Gb Zbigniew Minko    
         
Jacek Ogorzałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 5 g - Historia, 157 Dariusz Szczepiński    
5 4 f - Historia, 104 Izabela Rodziewicz    
6 5 b - Historia, 119 Jakub Rzeźnik    
7 5 a - Historia, 117 Kamil Szpyt    
8 5 c - Historia, 117 Wioletta Woś    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
4 PNa Wioletta Woś    
6 ST2 Jakub Rzeźnik    
8 Ga Wioletta Woś    
         
Anna Saran-Matuszak
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 2 a - Edukacja wczesnoszkolna, kor_ zer Krystyna Szerzeniewska    
5 2 a - Edukacja wczesnoszkolna, 134 Krystyna Szerzeniewska    
7 2 a - Edukacja wczesnoszkolna, 134 Krystyna Szerzeniewska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 ST7 Krystyna Szerzeniewska    
         
Ewa Tomaszewska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
1 8 c - Matematyka, 104 Kamil Szpyt    
2 8 d - Matematyka, 161 Aleksandra Kubiec    
3 3 gc - Matematyka, 128 Małgorzata Ostaszewicz    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
2 Gb Aleksandra Kubiec    
3 0Ha Kamil Stefaniak    
         
Małgorzata Witkowska
lekcja opis zastępca uwagi podpis
4 4 b - Język polski, 142 Renata Nowaczek    
5 5 d - Język polski, sm Anna Zielińska    
6 4 a - Język polski, 157 Anna Zielińska    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi podpis
5 SZa Anna Zielińska    
6 SPb Anna Zielińska    
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN