Terminy zebrań i konsultacji (rok szkolny 2019/2020)

LP.

Termin

Forma spotkania

1.

27.09.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas I SP nr 14 im.Tadeusza Kościuszki w Lublinie

2.

10.09.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

3.

11.09.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

4.

25.09.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, w sprawie przebiegu, warunków, form i dostosowań obowiązujących podczas egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2020.

5.

22.10.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

6.

23.10.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

7.

12.11.2019

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

8.

13.11.2019

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

9.

03.12.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

10.

04.12.2019

Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

12.

08.01.2020

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

(podsumowanie pracy w I semestrze).

13.

09.01.2020

Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie (podsumowanie pracy w I semestrze).

14.

04.02.2020

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

15.

05.02.2020

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

16.

24.03.2020

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

17.

25.03.2020

Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie.

18.

12.05.2020

Zebranie dla rodziców uczniów klas I – III SP nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach uczniów
).

19.

13.05.2020

Zebranie dla rodziców uczniów klas IV – VIII SP

nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie (przekazanie informacji o przewidywanych ocenach uczniów).

Skip to content