STOKROTKI gr VII

Witajcie! Jesteśmy jedną z najstarszych grup przedszkolaków. Nazywamy się Stokrotki. Uczymy się w grupie przestrzegania zasad zgodnego życia, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się wzajemne. Staramy się wspólnie rozwiązywać konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych, dostrzegać różnice między dobrem a złem. W ciągu dnia mamy czas i miejsce na zabawę, naukę i wyjście na spacer. W codziennych sytuacjach zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb i stanów emocjonalnych. Wdrażamy do posługiwania się wyrazistą mową. Poznajemy literaturę dziecięcą. Sprawność ręki dzieci nabywają dzięki różnym czynnościom manualnym w pracach plastyczno – konstrukcyjnych. Mamy nadzieję, że czas spędzony w przedszkolu przyczyni się do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej i ułatwi im dalszą naukę w szkole.

Liczba dzieci w grupie: 25

Nauczycielki:

Pani Małgorzata

Pani Iwona

Pani Sylwia