Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Informacja na temat akceptacji zgłoszenia dziecka z rejonu do klasy I Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie dostępna jest na profilu kandydata.

Dla zgłoszeń dzieci do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie z określonym obwodem nie wymagamy złożenia dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Aneta Scherer

Szanowni Rodzice!
W wyjątkowej sytuacji, gdy Rodzic nie będzie miał możliwości złożenia podpisu kwalifikowanego proszę o wydrukowanie wniosku, podpisanie go przez obojga Rodziców, zeskanowanie i odesłanie w formie elektronicznej na podany adres mailowy. Do zaakceptowania wniosku niezbędny jest podpis obojga Rodziców.

W razie pytań proszę o kontakt  telefoniczny 
(661-262-344) lub za pośrednictwem  e-maila: aneta.scherer@zs12lublin.eu
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00

 

Rodzice uczniów klas 2 – 7, deklarujący przeniesienie dzieci do Zespołu Szkół nr 12 Szkoły Podstawowej nr 14, pobierają ze strony szkoły Kartę zgłoszenia ucznia (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) lub Wniosek o przyjęcie ucznia (dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły).
Podpisane dokumenty oraz kopię świadectwa otrzymanego za rok szkolny 2019/2020  zapakowane
do jednej koperty dostarczają do szkoły. Kopertę należy opisać według wzoru: imię i nazwisko dziecka, klasa (np. Marysia Kowalska, klasa II).

Tak opisaną kopertę należy wrzucić do pudełka znajdującego się przy wejściu do szkoły.

Wniosek o przyjęcie ucznia 2020-2021
Karta zapisu do SP 2020-2021

 

Przydatne linki

Terminy zapisów do klas I szkół podstawowych

Nowe kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych

Skip to content