Nauczyciele świetlicy

Kierownik świetlicy

mgr Anna Lis

e-mail: anna.lis@zs12lublin.eu

tel.: 81 466 46 10 wew. 741

 

Nauczyciele w świetlicy szkolnej 

mgr Bożena Okuszko
e-mail: bozena.okuszko@zs12lublin.eu

mgr Jacek Ogorzałek
e-mail: jacek.ogorzalek@zs12lublin.eu
mgr Kinga Baran
e-mail: kinga.baran@zs12lublin.eu

mgr Majka Donica
e-mail: majka.donica@zs12lublin.eu

mgr Konrad Figiel
e-mail: konrad.figiel@zs12lublin.eu

mgr Paweł Giszczak
e-mail: pawel.giszczak@zs12lublin.eu

mgr Monika Sarzyńska
e-mail: monika.sarzynska@zs12lublin.eu

mgr Agnieszka Rzedzicka
e-mail: agnieszka.rzedzicka@zs12lublin.eu

mgr Paulina Kopcińska-Wójcik
e-mail: paulina.kopcinskawojcik@zs12lublin.eu

mgr Bartłomiej Wiśniewski

e-mail: bartlomiej.wisniewski@zs12lublin.eu