Materiały do samodzielnej pracy

Edukacja Wczesnoszkolna

Religia

Materiały to pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Klasy 4-5 SP

Matematyka  kl.4a,c

Epodreczniki.pl      ,,Działania pamięciowe na liczbach naturalnych” – Trening mistrza

– ćw.11-15,18 – w zeszycie

Matematyka  kl.5d

Epodreczniki.pl     ,,Liczby naturalne” – Trening mistrza –  ćw.1,2 w zeszycie

Wychowanie Fizyczne

Plastyka

Angielski

Informatyka

Muzyka

Religia

Geografia
Link zewnętrzny

Biologia

Klasy 6-8 SP

Matematyka kl.6a,b

Epodreczniki.pl         ,,Działania na liczbach całkowitych”-  ćw.21-32

Plastyka

Informatyka

Technika

Godz. Wychowawcza

Wychowanie Fizyczne

Fizyka

Niemiecki

Muzyka

Geografia
Link zewnętrzny

Skip to content