Klasa 6g

Polski

Wychowanie fizyczne

Technika

Plastyka

Muzyka

Geografia

https://padlet.com/kamilszpyt/8vva6cs6k5e3

Historia

https://epodreczniki.pl/a/potop-szwedzki/D1Cxz3Eq8

Znajdź w zasobach Internetu film edukacyjny Tadeusz Kościuszko polski bohater. Kościuszko człowiek, który wyprzedził swoje czasy. Następnie  krótko uzasadnij, że druga część tytułu jest jak najbardziej właściwa. Pisemna praca może mieć dowolną formę.
Spróbujcie film odnaleźć sami, jest to jedna z kompetencji kluczowych. Gdyby jednak pojawiły się trudności podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=lg4pZJjzwL0

Biologia

W ramach utrwalenia zdobytych wcześniej wiadomości proszę obejrzeć film i wykonać ćwiczenia interaktywne do zagadnienia: „Mięczaki-dziwne zwierzęta”.

Proszę skorzystać z podanego linku:

https://epodreczniki.pl/b/mieczaki—dziwne-zwierzeta/P1DWsjr0H

Skip to content