KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2 września 2019 r. (poniedziałek)

2.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

31 październik 2019 r. (czwartek)

3.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 – 31 grudnia 2019 r.

4.

Ferie zimowe.

13 – 26 stycznia 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. (egzamin ósmoklasisty – język polski).

21 kwietnia 2020 r. (wtorek)

7.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. (egzamin ósmoklasisty – matematyka).

22 kwietnia 2020 r. (środa)

8.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. (egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny).

23 kwietnia 2020 r. (czwartek)

9.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 kwietnia 2020 r. (piątek)

10.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

30 kwietnia 2020 r. (czwartek)

11.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

4, 5 maja 2020 r. (poniedziałek, wtorek)

12.

Festyn Rodzinno-Środowiskowy.

6 czerwca 2020 r. (sobota)

13.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

12 czerwca 2020 r. (piątek)

14.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

26 czerwca 2020 r. (piątek)

Skip to content