Język angielski

Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest stwarzanie możliwości osłuchania z językiem obcym, rozróżniania języka obcego od ojczystego, oraz rozwijanie zdolności i umiejętności językowych na poziomie adekwatnym do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym poprzez inspirującą wyobraźnię i umysł dziecka zabawę oraz stymulowanie ciekawości i tolerancji wobec innych ludzi i kultur.
Proces uczenia się języka angielskiego u małych dzieci to głównie wprowadzenie do rozwijania takich umiejętności jak: słuchanie, mówienie oraz śpiewanie i recytowanie. Dziecko:
– potrafi przedstawić się w języku angielskim
– rozumie proste polecenia
– nazywa podstawowe kolory
– zna przynajmniej 3 słówka w zakresie jednego kręgu tematycznego
– rozpoznaje wprowadzane piosenki i wierszyki, próbuje je śpiewać/ recytować
– aktywnie i chętnie bierze udział w zabawach i grach
-.reaguje na język gestem i słowem
– liczy w zakresie 1- 5 lub od 1-10 w zależności od wieku
– chętnie słucha bajek, opowiadań i piosenek
– rozumie proste polecenia nauczyciela

 

WTOREK

9.00 – 9:30 Gwiazdeczki

10:00 – 10:15 Biedronki

10:15 – 10:30 Żuczki

10:30 – 10:45 Motylki

10:45 – 11:00 Pszczółki

11:00 – 11:30 Mrówki

11:30 – 12:00 Świerszcze

12:00 – 12:30 Stokrotki

ŚRODA

10:00 – 10:30 Gwiazdeczki

11:00 – 11:30 Koniczynki

11:30 – 12:00 Dzwoneczki

12:00 – 12:30 Słoneczka

12:30 – 13:00 Szafirki

CZWARTEK

9:00 – 9:15 Biedronki

9:15 – 9:30 Żuczki

9:30 – 9:45 Motylki

9:45 – 10:00 Pszczółki

10:00 – 10:30 Mrówki

10:30 – 11:00 Świerszcze

11:00 – 11:30 Stokrotki

11:30 – 12:00 Koniczynki

12:00 – 12:30 Dzwoneczki

12:30 – 13:00 Szafirki

13:30 – 14:00 Słoneczka