Działalność

LEKCJE BIBLIOTECZNE

 

Każdego roku szkolnego w bibliotece  w klasach I – VI oraz gimnazjum przeprowadzane są lekcje multimedialne z wykorzystaniem m.in.: filmów edukacyjnych, bajek i baśni, filmów przyrodniczych, piosenek, programów komputerowych oraz Internetu. Podczas lekcji bibliotecznych uczniowie nabywają umiejętność wyszukiwania informacji na określony temat z różnych źródeł. Poznają historię książki i pisma, sylwetki znanych pisarzy i poetów, wielkich postaci historycznych. Uczniowie wdrażani są do poszanowania książek, czasopism, mienia szkoły i cudzej własności.

Wspierając rolę wychowawczą szkoły, również organizujemy multimedialne lekcje na temat agresji, przemocy i uzależnień od mediów. Omawiamy także szerzej zagadnienia zdrowego odżywiania, higieny, zwracamy uwagę na kulturę zachowania. Uczniowie uczą się przestrzegania zasad życia szkolnego, ujętego w Statucie Szkoły i zasad zachowania w bibliotece, ujętych regulaminem biblioteki szkolnej (prawa i obowiązki czytelnika, zasady korzystania z wypożyczalni i MCI). Nasze oddziaływania wychowawcze mają na celu wszechstronny rozwój ucznia – czytelnika w wymiarze społecznym, moralnym, psychicznym i estetycznym. Uczniowie rozumieją potrzebę samorealizacji i potrafią skorzystać z ofert biblioteki szkolnej.

KONKURSY BIBLIOTECZNE

 

Konkursy pomagają w stworzeniu przyjaznego klimatu w bibliotece i wspierają rozwój zainteresowań uczniów. Przyczyniają się do wzrostu zainteresowania zbiorami biblioteki, integrują bibliotekę ze szkołą. Do szczególnie udanych konkursów zaliczam corocznie organizowany „Konkurs pięknego czytania” w klasach drugich, który jest okazją do doskonalenia techniki czytania, pracy nad dykcją i intonacją. Dużą popularnością cieszą się konkursy plastyczne dotyczące ulubionych postaci literackich oraz konkurs „Baśnie i podania lubelskie”, który przyczynia się do zainteresowania uczniów literaturą regionalną.

 

WYCIECZKI

Wycieczka jest podstawą poznania otoczenia, zdobywania informacji, bogacenia słownictwa, myślenia, wyrabiania wrażliwości i umiejętności zachowania się. Dlatego też corocznie organizowane są wycieczki dla klas V i VI do Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, podczas których uczniowie uczestniczą w lekcjach multimedialnych. Klasy V mają okazję zapoznać się bliżej z życiem i twórczością znanych pisarzy i poetów, zaś uczniowie klas VI poszerzają swoją wiedzę na temat historii pisma i książki oraz uczą się wyszukiwania informacji w katalogach elektronicznych. Podczas wyjść do Biblioteki Pedagogicznej uczniowie nie tylko uczestniczą w przygotowanych dla nich lekcjach, ale mają również okazję do zwiedzenia różnych pomieszczeń biblioteki. Uczą się korzystania z innej niż szkolna biblioteki, poznają zasady korzystania z czytelni czasopism i zbiorów multimedialnych.
Również corocznie organizowane są wycieczki dla wszystkich klas I – VI do Filii Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego przy ul. Relaksowej w celu poznania zbiorów i zasad korzystania z biblioteki pozaszkolnej. Podczas spotkań uczniowie uczestniczą w ciekawych zajęciach.

 

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

Od początku września zapraszamy również do biblioteki dzieci przedszkolne wraz z rodzicami.

Udostępnianie książek przedszkolakom kształtuje ich nawyki czytelnicze od najwcześniejszych lat, mobilizuje rodziców, dziadków do czytania dzieciom.

AKTYW BIBLIOTECZNY

 

W bibliotece działa aktyw biblioteczny.

Należący do niego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu biblioteki.

 

ZAKRES ZADAŃ AKTYWU BIBLIOTECZNEGO

 

1. Poznawanie źródeł informacji o książkach.
2. Rozwijanie własnych zainteresowań poprzez pogłębianie wiedzy na dany temat.
3. Rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji.
4. Wykonywanie prostych prac biblioteczno-technicznych:
– okładanie książek,
– porządkowanie książek na regałach.
5. Pomoc młodszym kolegom w doborze książek.
6. Pomoc w wykonywaniu ściennych gazetek bibliotecznych.
7. Zachowanie właściwej postawy czytelnika szkolnej biblioteki.
8. Pośredniczenie między biblioteką a klasą (przekazywaniem informacji o stanie czytelnictwa w klasach).
9. Promowanie czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW AKTYWU

1. Angażowanie się w działalność na rzecz promocji czytelnictwa i działalności biblioteki szkolnej.
2. Przyjmowanie wzorowej postawy czytelniczej.
3. Wykazywanie się wiedzą z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.

PRAWA CZŁONKÓW AKTYWU

1. Dobrowolność przynależności do aktywu bibliotecznego.
2. Pogłębianie i poszerzanie zainteresowań poprzez dostęp do zbiorów bibliotecznych oraz Internetu.
3. Zwiększony limit wypożyczeń książkowych.
4. Uzyskanie nagrody za wyróżniającą się pracę w aktywie bibliotecznym.

 

GAZETKI BIBLIOTEKI

W celu rozwijania zainteresowań oraz poszerzania wiedzy uczniów przygotowano szereg gazetek na tablicach w bibliotece oraz na korytarzu w szkole na następujące tematy:

1. Witaj szkoło.
2. Jesień.
3. Światowy Rok Planety Ziemia.
4. Powtórka z Tuwima.
5. 23 X – Święto Bibliotek Szkolnych.
6. Wszystkich Świętych – tradycje.
7. Dziecko w sieci.
8. Bezpieczne korzystanie z komputera.
9. Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych.
10. 11 XI – Odzyskanie Niepodległości.
11. Co wiemy o Świętym Mikołaju?
12.Święty Mikołaj.
13. Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia.
14. Spotkanie z choinką.
15. Czytamy ich książki, śpiewamy ich piosenki.
16. Czy znacie te bajki?
17. Dokarmiajmy zimą nasze ptaki.
18. Kościuszko w sztuce.
19. Pamięć o Tadeuszu Kościuszce.
20. Fryderyk Chopin.
21. Witaj wiosno.
22. Krasnoludki.
23. 8 marca Dzień Kobiet.
24. Czy znasz marki samochodów?
25. Kulturalny uczeń poszukiwany.
26. Kocham Cię, Mamo!
27. Wakacje.
298. Formy wypowiedzi.

29. Pisarze i poeci w karykaturze.

 

O POEZJI

„Poezja odkrywa przed nami tajemnice poetów, niejednokrotnie nasze wspólne,
a kiedy odnajdujemy analogie między naszymi przeżyciami i myślami,
okazuje się, że łatwiej jest iść przez świat,
bo to tak, jakbyśmy byli połączeni niewidoczną nicią porozumienia dusz.
Jednak najsilniejszym argumentem, skłaniającym do czytania poezji, jest fakt,
iż nakazuje ona patrzeć dookoła siebie, rozwija ciekawość świata.
Możemy odkryć coś, co zawsze było obok nas a my nie zdołaliśmy tego dostrzec.
Przy czytaniu poezji człowiek na chwilę zatrzymuje się i zastanawia,
a dzisiaj jest bardzo trudno o takie chwile bez pośpiechu.
Dobra poezja daje do myślenia.
Można w niej odnaleźć swoje uczucia: miłość, tęsknotę, smutek, czy też zachwyt nad światem.”