Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12

 

 mgr Lucjan Miciuk
e-mail: lucjan.miciuk@zs12lublin.eu

nauczyciel Dyplomowany

b. ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych 

lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Staż pracy – 30 Lat

 

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół nr 12

PRZEDSZKOLE

mgr Beata Owczarek

e-mail: beata.owczarek@zs12lublin.eu

nauczyciel dyplomowany

KLASY 1-3 SP

mgr Ewelina Zakrzewska

e-mail: ewelina.zakrzewska@zs12lublin.eu

nauczyciel dyplomowany

KL. 7-8 SP I GIMNAZJUM

mgr Katarzyna Mazur

e-mail: katarzyna.mazur@zs12lublin.eu

nauczyciel dyplomowany

  KL 4-6 SP
p. o. mgr Iwona Drobek
e-mail: iwona.drobek@zs12lublin.eunauczyciel mianowany
KL 4-6 SP

dr Katarzyna Wołk

e-mail: katarzyna.wolk@zs12lublin.eu

nauczyciel kontraktowy