Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół nr 12

 

 mgr Lucjan Miciuk
e-mail: lucjan.miciuk@zs12lublin.eu

 

b. ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych 

lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

Staż pracy – 30 Lat

 

Wicedyrektorzy Zespołu Szkół nr 12

PRZEDSZKOLE

 

mgr Beata Owczarek

e-mail: beata.owczarek@zs12lublin.eu

 

KLASY 1-3 SP

 

mgr Ewelina Zakrzewska

e-mail: ewelina.zakrzewska@zs12lublin.eu

 

KL 1-3 SP

 

p. o. mgr Aneta Scherer

e-mail: aneta.scherer@zs12lublin.eu

KL 4-6 SP

 

p. o. Izabela Wróbel

e-mail: izabela.wrobel@zs12lublin.eu

KL 4-6 SP

 

dr Katarzyna Wołk

e-mail: katarzyna.wolk@zs12lublin.eu

 

KL 6-8 SP

mgr Katarzyna Mazur

e-mail: katarzyna.mazur@zs12lublin.eu

 

KL 6-8 SP

 

p.o. mgr Justyna Semczuk

e-mail: justyna.semczuk@zs12lublin.eu

 

 

 

Skip to content