archipelag skarbow

Realizacja programu skierowanego do uczniów klas II Gimnazjum

W dniach 26-27 września 2017r. uczniowie klas II gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych  „Archipelag Skarbów” prowadzonych przez specjalistów Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z inicjacją seksualną aż do małżeństwa.              

W trakcie dwóch dni warsztatów uczniom przekazana została  wiedza o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Młodzież otrzymała konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem, ze złością i gniewem. Zachęcano też do korzystania z tych wskazówek, trenowania własnej siły, charakteru. Omówione zostały także problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Ważnym aspektem programu jest trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się negatywnej presji rówieśników.

98999399499810001014

Sylwia Kuźma-Langford 

pedagog szkolny

http://www.program.archipelagskarbow.eu